Producten
© Risk Knowledge 2016
Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info

Information Security Assessment

Wilt u weten of de beveiliging van uw informatie voldoende effectief is? Met een door Risk  Knowledge uitgevoerd assessment krijgt u snel een helder beeld van alle  informatie- en continuïteitsrisico’s. Op basis van interviews en documentatie onderzoek inventariseren wij hoe het gesteld is met uw informatiebeveiligingsbeleid en management systeem. Ook  kijken wij of de vertaalslag naar processen en procedures voldoende geborgd is. Naast  inzicht in de actuele status verkrijgt u concrete aanbevelingen voor mogelijke  verbeteringen. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

       

Privacy Impact Assessment 

In verband met de veranderingen in de privacy wetgeving “Meldplicht Datalekken” is het verstandig om uw organisatie voor te bereiden om te voldoen aan de eisen die straks worden gesteld. Met het Privacy Impact Assessment verkrijgt u inzicht in de mogelijke privacy impact op systemen en processen die binnen uw organisatie worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens. Naast  inzicht in de actuele status verkrijgt u concrete aanbevelingen voor mogelijke  verbeteringen. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.  

       

Project Risico Assessment

De praktijk leert dat ICT projecten zelden op tijd, binnen budget en met de gewenste  kwaliteit worden afgerond. Met de project management scan kunnen wij bij aanvang van  een project de daaraan gerelateerde risico’s gestructureerd inzichtelijk maken. Dit inzicht  stelt u in staat passende maatregelen te treffen om de risico’s te beperken. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

   

lorem ipsum dolor sit amet

Pentesten

Een pentest is een geautoriseerde poging om een beveiligingssysteem te omzeilen of te doorbreken, om zo inzicht te krijgen in de effectiviteit van dat systeem en om verbeterpunten te definiëren. Risk Knowledge beschikt over medewerkers, gecertificeerd als ethical hacker, die deze werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.