Diensten
© Risk Knowledge 2016
IT audit  Risk Knowledge is gespecialiseerd in  het uitvoeren van IT audits en direct  daaraan gerelateerde diensten als vulnerability assessments en pentesten.  Indien gewenst kunnen wij als  onafhankelijke partij een mededeling  van een IT auditor verstrekken (TPM,  ISAE3402, SOC2, PIA, DigiD Assessment, ..)  die u kunt communiceren met uw  klanten of belanghebbende partijen.
Informatie beveiliging  Risk Knowledge is erop gericht  informatiebeveiliging te borgen als een proces in uw organisatie. Op deze manier  ontstaat een beheerst proces op basis van de managementcyclus: Plan, Do,  Check en Act.  Indien gewenst kunnen wij u helpen  met de opzet en uitvoering van dit  proces in relatie tot bijvoorbeeld de  implementatie van normen als ISO27001 en  NEN7510.
Risk consultancy Risk Knowledge ondersteunt   organisaties bij het inventariseren en beheersen van risico’s op het gebied van uw automatisering en uw bedrijfsvoering.   Indien gewenst kunnen wij uw  organisatie ondersteunen bij het  optimaliseren en beheersen van uw  automatisering en bedrijfsvoering. Daarbij zijn wij onafhankelijk van leveranciers van  soft- en hardware.
lorem ipsum dolor sit amet