Donderdag 11 juni 2020

Woensdag 15 april 2020

Praktische tips om te voldoen aan de vereisten uit ISO27001 / NEN7510 op het gebied van interne auditing worden uiteengezet door één van onze docenten in de training ISO 27001/NEN 7510: AUDITEN VAN INFORMATIEBEVEILIGING. Deze training wordt georganiseerd door NEN trainingen. Voor meer informatie klik hier.

Woensdag 6 mei 2020

Risk Knowledge heeft een bijdrage geleverd aan de werkgroep Zorg en ICT NOREA (beroepsorganisatie van IT auditors). De werkgroep heeft in samenwerking met NVZ, ZKN en NFU een handreiking opgeleverd voor het uitvoeren van VIPP 5 assessments en zal deze op 11 juni a.s. toelichten aan de IT-auditors die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Meer informatie volgt!
Praktische tips voor het inrichten van een managementsysteem op het gebied van informatiebeveiliging worden uiteengezet door één van onze docenten in de training ISO 27001 IN DE PRAKTIJK. Deze training wordt georganiseerd door NEN trainingen. Voor meer informatie klik hier. .