Events lorem ipsum dolor sit amet
© Risk Knowledge 2016
 Donderdag 26 november 2015 Samen met Acknowledge en DutchTrain is op 26 november jl. een security seminar georganiseerd waarbij de Meldplicht Datalekken centraal stond. In het seminar is ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de privacy wetgeving en de impact voor organisaties. Klik hier voor het bekijken van het trainingsaanbod van DutchTrain.

Dinsdag 14 april 2015

Risk Knowledge heeft een bijdrage geleverd aan de werkgroep Herziening ZekeRE Zorg van de NOREA (beroepsorganisatie van IT auditors). De werkgroep heeft een aangepast beoordelingskader opgeleverd met kwaliteitseisen voor een betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking van DBC’s. Dit beoordelingskader is voorgelegd aan en afgestemd met softwareleveranciers en koepels in de gezondheidszorg. Klik hier voor het bekijken van het aangepaste beoordelingskader.

Donderdag 10 maart 2016

Dinsdag 27 september 2016

Samen met Flynth Accountants en de Controlgroep organiseren wij voor de derde keer het onderwijsseminar met dit jaar als thema “`Toekomstgericht verantwoorden”. Zien we u ook in september? Meld u nu aan voor het gratis onderwijsseminar  op dinsdag 27 september in Slot Zeist

Vrijdag 10 juni 2016

Samen met Acknowledge, Fontys Hogeschool, Cisco en Interconnect heeft Risk Knowledge op 10 maart 2016  een Masterclass Security georganiseerd. Naast de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving worden pragmatische tips gegeven met betrekking tot het implementeren van informatiebeveiliging binnen organisaties. Klik voor een impressie.
Voor collega’s in het vakgebied IT auditing organiseert Risk Knowledge een training over de ontwikkelingen op het SAP platform. Onderwerpen als SAP HANA, SAP FIORI en security aspecten zullen worden behandeld door Frank Umans van Pyramid. Klik voor inschrijving.